ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 

Βρέθηκαν 78 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 12-292/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 12-292/07-05-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ " Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-1/30-04-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7-132/7-04-2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας που αφορά στον «Προσδιορισμό και τη διάθεση Κοινοχρήστων Χώρων». Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 6-324/30-05-2017 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου με την υπ’ αριθμ. 01-03/11-01-2018 Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Σφακερών της Δ.Ε. Θιναλίων"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 5-128/08-03-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 5-128/08-03-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Καθορισμός α) χώρων δημοπράτησης και β) μισθωτικού ανταλλάγματος χώρων δημοπράτησης, για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας και την τοποθέτηση και λειτουργία τροχήλατων καντινών, αυτοκινούμενων ή μη, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-17 τεύχος Β’) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση, απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», κατόπιν της υπ. αριθμόν 3-3/28-02-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της υπ’ αριθμόν 7-9/05-03-2018 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 5-126/08-03-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 5-126/08-03-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Καθορισμός α) χώρων δημοπράτησης και β) μισθωτικού ανταλλάγματος χώρων δημοπράτησης, για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας και την άσκηση  δραστηριοτήτων ομπρελών – ανακλίντρων (ομπρελοκαθίσματα) και αναψυχής και χαλάρωσης λουμένων, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-17 τεύχος Β’) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση, απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», κατόπιν της υπ. αριθμόν 3-4/28-02-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της υπ’ αριθμόν 7-7/05-03-2018 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 5-127/08-03-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 5-127/08-03-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Καθορισμός α) χώρων δημοπράτησης και β) μισθωτικού ανταλλάγματος χώρων δημοπράτησης, για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας και την άσκηση δραστηριοτήτων θαλασσίων μέσων αναψυχής, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-17 τεύχος Β’) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση, απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», κατόπιν της υπ. αριθμόν 3-2/28-02-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της υπ’ αριθμόν 7-8/05-03-2018 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 4-79/26-02-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 4-79/26-02-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 5-13/21-02-2018 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί αναπροσαρμογής τελών διαφήμισης στο Δήμο Κέρκυρας από το έτος 2018 και μέχρις τροποποιήσεώς τους"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 4-52/26-02-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 4-52/26-02-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη θέση Κάμπος Σολάρι της Δημοτικής Κοινότητας Αλεπούς στη Δ.Ε. Κερκυραίων για τη δημιουργία εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπό δημιουργία Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. από την εταιρεία ΜΑΡΒΕΝΙ Α.Ε., κατόπιν της υπ΄ αριθμόν 2-2/12-02-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 1-9/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟΝ 1-9/22-01-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "Καθορισμός του τρόπου καταβολής του τέλους κοινοχρήστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4257/2014"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. 21-821/21-12-2017 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Έγκριση της υπ’ αριθμόν 14-5/30-10-2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Στάθμευση οχημάτων διακομιδής ασθενών προς το ΄΄ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ΄΄
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 21-823/21-12-2017 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δημοσίευση της υπ ΄ αριθμόν 21-823/21-12-2017 Κανονιστικής Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας με θέμα: "Έγκριση της υπ’ αριθμόν 15-4/27-11-2017 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί οριοθέτησης μιας θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ  επ΄ ονόματι κ. Αικατερίνης Γέγιου - Χυτήρη"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 21-822/21-12-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δημοσίευση της υπ' αριθμόν 21-822/21-12-2017 Κανονιστικής Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας με θέμα :

«Έγκριση της υπ’ αριθμόν 15-3/27-11-2017 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων Ιονίου Πανεπιστημίου».